Laatste nieuws
19 apr 2019Biologische markt groeit

Nieuwsgierig naar het assortiment biologische foodcoating- en foodingredient producten waar Koopmans u…

Lees verder

Duurzaam

Vanuit ons motto ‘puur vanuit de oorsprong’ voelen wij als gehele KKM groep, een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van kwaliteit van het milieu, onze grondstoffen komen immers rechtstreeks uit de natuur. Een duurzame aanpak is daarom essentieel om ook in de toekomst graan tot waarde te blijven brengen.

Bewust stappen in duurzaamheid

Het lidmaatschap van Stichting Veldleeuwerik is één van de eerste bewuste stappen in het streven naar duurzaamheid. Samen met akkerbouwers en graan verwerkende bedrijven zetten we ons in voor duurzame ketens in de voedselproductie. Achterwaartse integratie vormt hiermee de basis voor voorwaartse innovatie.

Met de ondertekening van het FNLI (Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie) behoort KKM tot de koplopers in de branche om verduurzaming van levensmiddelen te versnellen door dit te verankeren in haar missie en beleid.

Energie Efficiency

Als producent belasten wij onvermijdelijk onze leefomgeving. Koopmans Foodcoatings streeft ernaar om de effecten hiervan zoveel mogelijk te beperken. Daarmee nemen we relevante wet- en regelgeving in acht en sluiten aan op de brancheafspraken in het kader van MeerJarenAfsprakenZorg-projecten (MJAZ) om jaarlijkse ons energieverbruik met 2% te reduceren.

Bewust energieverbruik is integraal ingebed in onze bedrijfsvoering. Een voorbeeld van onze structurele aandacht voor het verhogen van energie efficiency is het plaatsen van LED-verlichting met aanwezigheidsensoren door de gehele fabriek.